METODA LATYNOAMERYKAŃSKA

 (Carlos Mesters):

Na początku spotkania
1. Módl się o światło Ducha Świętego.
2. Sprawdź, czy każda osoba wypełniła swoje zadania z ostatniego spotkania.

I. Wychodząc od rzeczywistości dnia dzisiejszego
1. Sprawdź, czy wybrany wcześniej temat jest rzeczywiście zasadny i właściwy na dzisiaj.
2. Skorzystaj ze specjalnie wybranych pytań, by pogłębić rozmowę.

II. Studium i medytacja tekstu
1. Przeczytaj tekst.
2. Przestudiuj tekst:
a. Dosłowne przeczytanie tekstu (sens literalny),
b. Spojrzenie na sytuację wspólnoty w tekście (sens historyczny),
c. Szukanie przesłania tekstu (sens teologiczny).

III. Celebrowanie słowa
1. W duchu wdzięczności i dziękczynienia podziel się otrzymanymi myślami i mocą.
2. Wyraź odnalezione i poczynione w czasie studium zadania:
3. Zaśpiewaj lub odmów odpowiedni psalm – inne modlitwy mogą być dodane.

Przygotuj następne spotkanie
1. Wybierz temat.
2. Wybierz odpowiedni tekst i przygotuj pytania.
3. Rozdziel zadania.