METODA 10 KROKÓW Z DZOGBEGAN

(Benedyktyński Klasztor w Dzogbegan, Togo)

1. Śpiew psalmu/hymnu – pieśń biblijna (by stworzyć atmosferę modlitewną), „aby Bóg i człowiek mogli ze sobą rozmawiać” (Dei Verbum 25).

2. Wezwanie do modlitwy (winno być odpowiednie i znaczące).

3. Czytajmy tekst głośno, a potem trwajmy w milczeniu.

4. Teraz studiujmy tekst:
a) zbadaj kontekst – co poprzedza dany fragment i co po nim następuje,
b) struktura: możliwe podziały, style, rodzaj literacki, itd.,
c) środowisko: ludzie, miejsca, zwyczaje,
d) ważne, powtarzające się słowa, znaczące myśli i frazy,
e) inkulturacja: prześledź myśl biblijną na tle kultury afrykańskiej (polskiej).

5. Spójrzmy wszechstronnie na tekst w świetle całego Pisma Świę­tego:
a) Księga, z której pochodzi czytanie,
b) grupa ksiąg, do których należą, np. Ewangelie,
c) Nowy Testament,
d) Stary Testament,
e) Jakie światło rzuca na czytanie literatura pozabiblijna?

6. Jaką interpretację tego czytania podaje Kościół?
Jakie jest jego tradycyjno-doktrynalne zastosowanie?
Jak liturgia wykorzystuje ten fragment?

7. Przeczytajmy tekst ponownie głośno i dokonajmy podsumowania jego przesłania.

8. Dzielenie się:
Zastosujmy ten tekst do:
a) naszego własnego życia osobistego,
b) naszej konkretnej sytuacji,
c) naszego Zgromadzenia,
d) znajdźmy możliwe słowo życia i nauczmy się go na pamięć,
e) jakie możliwe działanie wyłania się z tekstu (osobiste lub wspólnotowe)?

9. Modlitwa końcowa:
– psalm;
– modlitwy wstawiennicze,
– modlitwa związana z przesłaniem.

10. Hymn oparty na biblijnym przesłaniu (o ile to możliwe).