KOREAŃSKA METODA Lectio Divina

(Biblijny Katolicki Ruch Życia, Seoul, Korea):

Zebranie się, wyciszenie, milczenie.

W CAŁEJ GRUPIE:
Pozdrowienie i modlitwa na rozpoczęcie
1. Wymiana pozdrowień:
Prowadzący: „Przed światłością Słowa”
Wszyscy odpowiadają: „I Duchem łaski” (lub inne).

2. Modlitwa na rozpoczęcie:
Znak krzyża świętego i spontaniczna modlitwa przewodniczącego.

3. Odczytanie tekstu:
Każda osoba czyta głośno, jeden werset, ożywienie tekstu biblijnego przez jedyny i niepowtarzalny głos każdej osoby, by stał się żywym słowem.
Przewodniczący dzieli grupę na wiele par jako partnerów dialogu. Określa czas ponownego spotkania w grupie.

W PARACH:
1. Wymiana pozdrowień:
Jeden partner: „Przed światłością Słowa”,
Druga osoba: „I Duchem łaski” (lub inne).”

2. Zwracanie uwagi na oddech i tekst, Ducha i słowo:
• Oddychaj głęboko, spokojnie, w skupieniu, dostosowując się do „Ducha oddychającego w tobie”,
• Czytaj tekst ponownie w milczeniu,
• Pozwól, by słowo, symbol, pojęcie ciebie dotknęło i przeniknęło, przyjmij je, jako chleb powszedni (por. Wj 16,14), przychodzący do ciebie, jak rosa i deszcz.

3. Słuchanie słowa – słuchanie swojego towarzysza:
• Podziel się twoim „chlebem powszednim” z twoim towarzyszem,
• Jedna osoba dzieli się, druga -słucha, nie angażując się w dialog,
• Słuchaj otwartym sercem, nie osądzaj, uszanuj wyjątkowy sposób, w jaki słowo dotyka drugą osobę.

Ponowne spotkanie w dużej grupie:

W CAŁEJ GRUPIE
1. Pozdrowienie:
Przewodniczący: „Przed światłością Słowa”,
Wszyscy odpowiadają: „I Duchem łaski” (lub inne pozdrowienie).

2. Czytanie tekstu:
Wszyscy czytają głośno – nawet, jeśli tłumaczenia czy języki są różne.
Przed rozpoczęciem:
• Zrób trzy głębokie oddechy,
• Pomyśl o osobie, której życzysz, by ten tekst stał się dobrą nowiną lub słowem zachęty itd.

3. Dzielenie się słowem towarzysza:
Uważaj, by dzielić się nie swoim słowem, ale rzeczywiście słowem twojego towarzysza,

4. Modlitwa na zakończenie
• Członkowie grupy kolejno formułują krótkie modlitwy dziękczynie­nia, prośby, wstawiennictwa, itd.
• Wspólna modlitwa „Ojcze nasz”.