Druga Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Przez cały ubiegły tydzień podczas codziennych Mszy św. były czytane historie różnych ludzi, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa. Wspólnym elementem tych spotkań było wyzwolenie tych ludzi z lęku, jak również przemiana życia tych ludzi. Dzięki spotkaniu ze Zmartwychwstałym Jezusem ludzie ci zaczęli żyć zgodnie z nauką Jezusa. Zaczęli także dzielić się swoim doświadczeniem z innymi ludźmi. Zarówno swoim życiem jak i słowami świadczyli o tym, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Wokół tych ludzi gromadzili się ci, którzy uwierzyli temu świadectwu. W ten sposób powstawały wspólnoty chrześcijańskie. Wspólnoty te, poprzez życie zgodne z nauką Jezusa, dawały jeszcze potężniejsze świadectwo, niż indywidualni świadkowie. W ten sposób rozwijał się Kościół. W ten sposób wzrastał lud Boży.

Nie tylko w przeszłości, ale także w dzisiejszych czasach ludzie spotykają żywego Jezusa. Niektórzy z nich widzą Jego postać i słyszą Jego głos. Dzisiejsze Święto Miłosierdzia Bożego jest owocem jednego z takich spotkań.

Tuż przed Drugą Wojną Światową w Polsce żyła zakonnica Faustyna Kowalska, która wiele razy spotkała żywego Jezusa. Podczas tych spotkań Jezus mówił jej o ogromie Miłosiernej Miłości Boga. Pouczał także o tym, jak można przyjąć to Miłosierdzie. Prosił, aby Kościół ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego. To pragnienie zostało spełnione w maju 2000 roku, kilka dni po tym, jak siostra Faustyna została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II.

Na rozkaz Jezusa, siostra napisała także książkę o Bożym Miłosierdziu. Dzięki temu świadectwu wielu ludzi na całym świecie poznało Miłosierdzie Boże, a co ważniejsze przyjęło to Miłosierdzie. Ich życie zostało całkowicie przemienione.

Podobnie jak 2000 lat temu, także dzisiaj spotkanie z żywym Jezusem przemienia ludzi. A ich świadectwo przemienia życie wielu innych ludzi, którzy nie widzieli Jezusa osobiście, ale pokochali Go na podstawie świadectwa tych, którzy Go spotkali.

Spotkanie z żywym Jezusem przemienia ludzi, oraz jednoczy ludzi w chrześcijańskie wspólnoty, ponieważ jest to spotkanie z Bożym Miłosierdziem, jest to spotkanie z Bożą Miłością, przez którą i dla której zostaliśmy stworzeni. Bóg pragnie obdarzyć swoją Miłością wszystkich ludzi i w ten sposób zjednoczyć ich w jedną Bożą Rodzinę.

Dzisiaj na całym świecie gromadzą się w kościołach wspólnoty chrześcijańskie. Jedni spotkali Jezusa osobiście. Inni uwierzyli w Niego na podstawie świadectwa innych ludzi. Niezależnie od tego, jaka była nasza droga do Jezusa, przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w życiu Boga, zostaliśmy obdarzeni Jego Miłosierną Miłością. Każdy chrześcijanin, każda wspólnota chrześcijańska jest wezwana do objawiania Miłosiernej Miłości Boga. To jest nasza misja. Ta misja nadaje sens naszemu istnieniu. Można powiedzieć, że jakaś grupa ludzi jest prawdziwą wspólnotą chrześcijańską tylko wtedy, gdy w jej centrum jest Chrystus, czyli kiedy miłość do Jezusa łączy tych ludzi i wspólnota ta objawia swoim życiem Miłość Boga, którą obdarowuje nas Jezus.

Módlmy się o to, aby wszyscy chrześcijanie, poprzez modlitwę, czytanie Słowa Bożego, oraz życie Tym Słowem zarówno w życiu indywidualnym jak i wspólnotowym, pogłębiali nasze zjednoczenie z Jezusem, aby wzmacniała się nasza wzajemna więź, abyśmy jako indywidualni chrześcijanie, jak również jako wspólnota stawali się coraz bardziej czytelnym znakiem Miłosiernej Miłości Boga.