21 Niedziela Zwykła rok-B  (J6,60-69)

„Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.” J6,63

Człowiek jest jednocześnie istotą cielesną oraz duchową. Ciało i dusza są tak ściśle zjednoczone, że można powiedzieć, iż ciało człowieka jest formą duszy. Przed grzechem pierworodnym piękno człowieka ukazywało piękno, stworzonej na podobieństwo Boga duszy. Wewnętrzna harmonia człowieka, jak również harmonia między ludźmi, oraz harmonia między ludźmi i naturą ukazywała harmonię, jaka istniała między duszą człowieka i Duchem Boga.

Grzech pierworodny zranił duszę człowieka, zniszczył harmonijne relacje, w jakich żył człowiek, zniszczył piękno duszy. Obecnie doświadczana przez nas słabość i choroby, jak również sprzeczne z wolą Stwórcy żądze, ukazują stan naszej duszy. Ludzie, którzy poddają się tym żądzom, coraz bardziej oddalają się od Boga, pogłębiają wewnętrzne rozbicie, pogarszają relację z innymi ludźmi oraz innymi stworzeniami.

Grzech pierworodny jest także najgłębszą przyczyną śmierci człowieka. W momencie śmierci zjednoczenie ciała i duszy człowieka zostaje całkowicie rozbite. Z tego powodu, pomimo tego, że nieśmiertelna dusza istnieje także po śmierci człowieka, sam człowiek przestaje istnieć. Aby człowiek mógł powtórnie zaistnieć, potrzebne jest zmartwychwstanie ciała oraz ponowne zjednoczenie tego ciała z duszą.

Człowiek, który poprzez wiarę i miłość złączy się z Chrystusem i będzie ciągle otwarty na Jego działanie, zostaje napełniony Duchem Jezusa Chrystusa. W ten sposób Jezus stopniowo przemienia duszę tego człowieka i upodabnia ją do własnego Ducha. Dusza człowieka, która stała się podobna do Ducha Syna Bożego, staje się piękniejsza niż była oryginalnie. Tylko człowiek, którego dusza została w ten sposób odnowiona „pójdzie na zmartwychwstanie życia” (J5,29), czyli zmartwychwstanie, aby na wieki żyć w miłosnym zjednoczeniu z Bogiem. Taki człowiek poprzez stworzone na nowo ciało będzie ukazywał nowe piękno swojej duszy, będzie ukazywał chwałę samego Boga i w ten sposób będzie Go uwielbiał.