środa, 22 sierpnia 2018

„Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Mt 2014-15

Chrześcijanie, nie realizują misji, którą otrzymali od Jezusa w tym celu, aby za to otrzymać jakąś nagrodę, czy też zapłatę. Robią to w tym celu, aby żyć razem z Chrystusem, aby Go coraz lepiej poznawać, pogłębiać więź, która łączy ich z Jezusem, aby upodobnić się do Jezusa.

Módlmy się o to, abyśmy poprzez realizację otrzymanej od Jezusa misji, stali się współpracownikami Jezusa w dziele zbawienia, abyśmy zjednoczyli się z Jezusem i podobniej jak Maryja uczestniczyli w chwale Jezusa przez całą wieczność.