Środa Popielcowa

Jak co roku na początku Wielkiego Postu posypujemy nasze głowy popiołem. Popiół sam z siebie nie jest niczym szczególnym i nie posiada żadnej mocy, ale posiada bardzo bogatą symbolikę.

Popiół przypomina nam prawdę o świecie, w którym żyjemy oraz prawdę o nas samych. Bez obecności Boga, naszego Stwórcy, cały ten świat nie miałby większej wartości niż popiół. Podobnie człowiek. Niezależnie od tego, jaki jest wspaniały, niezależnie od tego ile posiada siły, wiedzy, mądrości, czy też bogactwa, bez pomocy Boga każdy bez wyjątku człowiek, wcześniej, czy później zamieniłby się w proch i przestałby istnieć. Czyli skończyłby jak odłączona od winnego krzewu gałąź, która nie wydaje owocu i po wrzuceniu do ognie staje się popiołem.

W przeciwieństwie do ognia, który jest symbolem miłości, wygasły popiół nie grzeje, nie oświeca, nie oczyszcza. Popiół pokazuje nam to, co z nas zostanie, gdy wygaśnie w nas miłość.

Przez 40 dni Wielkiego Postu mamy się przygotować do świętowania Tajemnicy Paschalnej po to, aby ostatecznie mieć w Niej udział. Z tego powodu Wielki Post jest czasem rozważania Męki i Śmierci naszego Zbawiciela. Poprzez swoją Mękę i Śmierć na krzyżu Jezus najpełniej objawił nam Miłość Boga, która jest mocniejsza niż nasz grzech, która jest mocniejsza nawet od śmierci. Poprzez modlitewne rozważanie, coraz głębiej odczytujemy to objawienie, coraz lepiej poznajemy Miłość Boga, coraz bardziej otwieramy się na Nią i coraz pełniej Ją przyjmujemy.

Wielki Post jest także czasem uczynków miłości, postu, ofiary, modlitwy, czyli czasem dzielenia się otrzymaną miłością i wzrastania w tej miłości. Musimy ciągle starać się o wzrost naszej miłości do Jezusa, ponieważ miłość nigdy nie wygaśnie tylko wtedy, gdy ciągle wzrasta.

VI Niedziela zwykła (Rok B)

Kpł 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł wzywa nas do tego, abyśmy wszystko czynili na chwałę Boga, czyli abyśmy całym naszym życiem ukazywali wspaniałość samego Boga. Pomiędzy Bogiem Stworzycielem wszystkiego, co istnieje, a człowiekiem, który jest częścią stworzenia, istnieje nieskończona różnica. Pomimo niewyobrażalnego ogromu tej różnicy, człowiek każdym nawet najmniejszym czynem, a nawet samym swoim istnieniem może objawiać chwałę samego Boga. Co więcej każdy człowiek może żyć w miłosnej relacji z Bogiem, może się z Nim zjednoczyć. Jest to możliwe, ponieważ człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Właśnie ta prawda stanowi o bezgranicznej wartości każdego człowieka. Niezależnie od tego, czy ktoś jest zdrowy, czy też chory, bogaty czy biedny, wykształcony czy też nie, niezależnie od tego, kiedy i w jakim miejscu, w jakim kraju i w jakiej rodzinie urodził się, każdy bez wyjątku człowiek jest wartościowy, każdy jest godny poszanowania, każdy jest godny miłości.

Niestety nie wszyscy ludzie są świadomi tej prawdy. Wielu ludzi nie zna swojej własnej wielkość i godności, ani wielkości oraz godności innych ludzi. Najprawdopodobniej właśnie z tego powodu, tak mało ludzi żyje odpowiednio do własnej godności, tak mało ludzi objawia swoim życiem chwalę Boga.

Trędowaty, który występuje w dzisiejszej Ewangelii wydaje się być człowiekiem, który wątpi w swoją wartość. Czytaj dalej VI Niedziela zwykła (Rok B)

V niedziela zwykła (Rok B)

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili. Nie było choroby, której nie mógłby uzdrowić. Nikt nie odszedł od Jezusa bez uzyskania upragnionego zdrowia.

Jezus uzdrawia także teraz. Ale nie uzdrawia wszystkich. Można powiedzieć, że częściej nie wysłuchuje próśb o uzdrowienie, niż wysłuchuje.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Jezus nie uzdrawia wszystkich proszących Go o łaskę zdrowia, tak jak czynił to dwa tysiące lat temu? Dlaczego Jezus pozwala, aby ludzie czuli się zawiedzeni, a może nawet stracili wiarę w moc lub miłość Jezusa? Czytaj dalej V niedziela zwykła (Rok B)

IV niedziela zwykła (Rok B)

Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje, że Jezus w bardzo krótkim czasie zdobył bardzo dużą popularność i zgromadził wokół siebie bardzo wielu uczniów. Przyczyną tej popularności była niezwykłość posiadanej przez Jezusa mocy. Niektórzy ludzie nawet przez kilka dni nie wracali do swoich domów, tylko trwali przy Jezusie. Wyglądało to na wielki sukces młodego nauczyciela. Jednakże, nie wszyscy cieszyli się z tego sukcesu. Wraz ze wzrostem popularności Jezusa, wzrastał zawiść władz izraelskich. Między innymi z lęku przed utratą własnych przywilejów, władze doprowadziły w końcu do aresztowania Jezusa, a nawet do skazania Go na śmierć i wykonania tego wyroku.

Gdy Jezus został pojmany, ludzie, którzy do tej pory szli za Jezusem, którzy uznawali Go za Mesjasza i Króla Izraela, uciekli od Niego. Niektórzy z nich stali się nawet Jego wrogami. Ci sami ludzie, którzy z wielkim entuzjazmem krzyczeli „Hosanna!”, już kilka dni później z jednakowym, jeśli nie z większym entuzjazmem krzyczeli „na krzyż z nim!” Z olbrzymiej rzeszy uczniów przy Jezusie została tylko Jego Matka Maryja, Apostoł Jan i kilka niewiast.

Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak mało ludzi wytrwało przy Jezusie do końca? Czytaj dalej IV niedziela zwykła (Rok B)

III niedziela zwykła (Rok B)

Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa nas do nawrócenia.

Możliwe, że niektórzy ludzie słysząc to wezwanie Jezusa, od razu uświadamiają sobie swoje złe czyny, czy też swoje grzechy i od razu wiedzą, co powinni zmienić w swoim życiu.

Z pewnością są także tacy ludzie, którzy myślą, że to wezwanie wcale ich nie dotyczy. Przecież nikogo nie zabili, nikogo nie okradli, nikogo nie oszukali, ani też w żaden inny sposób nie skrzywdzili drugiego człowieka. A co więcej, niejednokrotnie pomagali drugiemu człowiekowi, chodzą do kościoła i dają datki na Kościół, czy też na ubogich. Są przekonani, że właściwie nie mają niczego do naprawienia w swoim życiu.

Aby jednak poznać, czy to wezwanie Jezusa dotyczy mnie osobiście, czy też tylko innych ludzi, musimy najpierw zapoznać się ze znaczeniem tego wezwania. Czytaj dalej III niedziela zwykła (Rok B)