II Tydzień zwykły (Rok B)

1 Sm 3, 3b-10. 19; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20;-J 1, 35-42

Kiedy Jezus zobaczył idących za Nim dwóch uczniów, zapytał ich, „Czego szukacie?”

Myślę, że także teraz Jezus zadaje podobne pytanie każdemu z nas. Czego pragniesz? W jakim celu idziesz za mną? W jakim celu przyszedłeś do tego kościoła? Dlaczego uczestniczysz we Mszy św.?

Najprawdopodobniej także każdy z nas udzieli innej odpowiedzi.

Brat Piotra, Andrzej na zadane pytanie odpowiedział w dość dziwny sposób. Nie poprosił o nic konkretnego. Odpowiedział pytaniem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”

Co oznaczało to pytanie? Jakie pragnienie wyraził Andrzej tym pytaniem?

Może Andrzej chciał poznać nie tyle miejsce zamieszkania Jezusa, co raczej to, jak On żył. Może chciał poznać Jego samego. Może nawet chciał się z Nim zaprzyjaźnić i być z Nim razem. W każdym razie możemy powiedzieć, że jego pragnienie było nakierowane na samego Jezusa. Może nawet sam Andrzej nie był tego całkowicie świadomy, ale tym pytaniem ujawnił, że w głębi serca nie pragnie jakiegoś konkretnego daru, ale samego Dawcę.

Św. Augustyn, który poznał dobrze marność oraz wielkość życia ludzkiego, tak powiedział: „Stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże.” Tymi słowami Św. Augustyn wyraża prawdę, że stworzone na obraz i podobieństwo Boga serce człowieka jest tak wielkie, że żaden nawet największy dar Boga nie jest w stanie go napełnić. Nasze serce może być napełnione jedynie przez samego Boga. Jak długo nie przyjmiemy Boga, tak długo będziemy pragnąć, nasze serce nie będzie spokojne, nie będziemy szczęśliwi. Czytaj dalej II Tydzień zwykły (Rok B)

7 stycznia Święto Chrztu Pańskiego

Iz 42, 1-4. 6-7 ; Dz 10, 34-38; Mk 1, 6b-11

Dzisiejsza Ewangelia opisuje centralne wydarzenie w życiu Jezusa Chrystusa. Opisuje doświadczenie, które całkowicie przemieniło Jego życie.

Jako Żyd Jezus wiedział, że Bóg jest Ojcem. Z pewnością Matka Maryja, niejednokrotnie mówiła Jezusowi o Jego szczególnym Synostwie. W wieku 12 lat, Jezus stwierdził, że powinien przebywać w domu Boga Ojca i zajmować się Jego sprawami, Jednak aż do tego czasu, do momentu przyjęcia chrztu z rąk Jana Chrzciciela, przebywał w domu Józefa i zajmował się jego sprawami.

Po doświadczeniu prawdy o tym, że Bóg jest Jego Ojcem, a On sam jest Jego umiłowanym Synem, życie Jezusa uległo całkowitej przemianie. Nie wrócił już do domu Józefa, ani Jego spraw, Porzucił dotychczasowe ustabilizowane życie i rozpoczął realizować misję, którą otrzymał od Ojca Niebieskiego. To doświadczenie niewątpliwie nie było wydarzeniem jednostkowym, ale składały się na nie wszystkie doświadczenia trzydziestu lat życie, poprzez które Jezus nabrał przekonania, że nie tylko jest Synem Boga, ale że ta prawda o sobie Samym, jest najważniejsza w Jego życiu. Z tego powodu bycie Synem Boga stało się najgłębszą tożsamością Jezusa. Przedstawiona przez Marka scena chrztu Jezusa, niejako symbolicznie ukazuje ten proces, a dokładniej ukazuje wynik tego procesu.

Czytaj dalej 7 stycznia Święto Chrztu Pańskiego

6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Dzisiejsze Święto Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina nam wielką historyczną prawdę: Bóg objawił się światu w Jezusie Chrystusie. Jednocześnie przypomina nam o największym pragnieniu Boga. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie poznali Go i pokochali, a przez to zjednoczyli się z Nim samym oraz z innymi ludźmi.

*

Każdy człowiek w swoim codziennym życiu musi podjąć niesamowitą ilość decyzji, musi dokonać wielu wyborów. Ponieważ jest ich tak dużo, nie wszystkie wybory, nie wszystkie decyzje są w pełni świadome. Bardzo często nasze wybory lub decyzje dokonujemy automatyczny. I nie ma w tym nic złego. Wprost przeciwnie, takie zautomatyzowanie ułatwia i usprawnia nam życie. Ciężko wyobrazić sobie życie, gdybyśmy mieli zastanawiać się nad każdym naszym ruchem, nad każdym krokiem. Możliwe, że do wieczora nie zdążylibyśmy nawet zjeść śniadania.

Jednak istnieje niebezpieczeństwo, że moje życie zostanie tak bardzo zautomatyzowane, że całkowicie stracę orientację, że nie będę zdawał sobie sprawy z tego, czym się kieruję w moim życiu i w jakim kierunku zmierzam. Dlatego, myślę, że warto czasami zastanowić się właśnie nad tym, czym kieruję się w swoim życiu i w jakim kierunku to życie zmierza. Czytaj dalej 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego

1 STYCZNIA  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi

Początek nowego roku wzbudza w wielu ludziach nadzieję na to, że będzie on lepszy od poprzedniego. Tę nadzieję często wyrażamy w naszych noworocznych życzeniach.

Z naszych dotychczasowych doświadczeń powinniśmy dobrze wiedzieć, że nie wystarczy pragnąć, czy też życzyć innym jakiegoś dobra, aby rzeczywiście stało się ono naszym udziałem.

Maryja bezgranicznie ufała Bogu i Jemu powierzyła swoje życie. Dzięki swojej wierności i posłuszeństwu woli Boga stała się Matką Syna Bożego, Matką Zbawiciela Świata. W ten sposób Maryja nie tylko spełniła swoje najgłębsze pragnienia, ale także obdarowała największym dobrem wszystkich ludzi.

Gdy poznamy Miłość Boga i podobnie jak Maryja odpowiemy miłością na tę Miłość, wtedy to największe dobro, jakim jest Miłość Boga, stanie się naszym udziałem. Jednocześnie my sami staniemy się źródłem życia Bożego dla innych ludzi. W ten sposób nasze najlepsze życzenia zostaną spełnione.

Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Gwiazda Betlejemska

Ewangelia poucza nas, że narodzenie Jezusa było ogłoszone przez pewną gwiazdę. Istnieje wiele teorii na temat tego, czym mogła być ta Gwiazda Betlejemska.

Poniżej prezentuję teorię, która mnie osobiście najbardziej przekonuje. Jej autorem jest  Rick Larson. Jej przedstawienie (w języku angielskim) można znaleźć tutaj

Dla przestudiowania materiału “we własnym tępie” pobierz prezentację w formacie pdf