środa, 18 lipca 2018

„W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” Mt 11,25

Podobnie, jak niemowlak nie może żyć bez pomocy swoich rodziców, czy też pomocy innych ludzi, tak samo wszyscy ludzie nie mogą żyć bez pomocy Stwórcy, nie mogą żyć bez pomocy Boga Ojca. Tym bardziej żaden człowiek nie jest w stanie zdobyć własnymi siłami życia wiecznego, czyli nie jest w stanie jedynie poprzez własny wysiłek nawiązać miłosną więź z Bogiem i osiągnąć pełną jedność, czyli po prostu nie jest w stanie o własnych siłach osiągnąć pełnego i trwającego przez całą wieczność szczęścia.

Módlmy się o to, aby coraz więcej ludzi uznało swoje ograniczenie i podobnie jak niemowlę z wielką ufnością przyjmuje pomoc swoich rodziców, przyjęli Jego pomoc i w pełni zaufali Jego przewodnictwu i poprzez życie zgodne z Jego wolą wzmacniali więź zaufania oraz więź miłości i kroczyli w kierunku pełnej jedności.

piątek, 6 lipca 2018

„On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».” Mt9,12-13

Myślę, że nie ma lekarza, który przyjmowałby do szpitala jedynie zdrowych ludzi, a chorych ludzi odsyłał do domu. Tym bardziej nie ma lekarza, który nagradzałby zdrowych ludzi, a chorych w jakiś sposób karał, czyli jeszcze bardziej pogłębiałby cierpienie ludzi chorych.

Jezus pouczył nas, że Bóg patrzy się na grzeszników, w taki sam sposób, jak lekarz patrzy się na chorych. Bóg Ojciec nie pozostawia grzeszników samych sobie, ani tym bardziej nie karze ich poprzez zsyłanie na nich jakichś cierpień. Bóg ciągle jest blisko ludzi, którzy popełnili grzech i udziela im łaski nawrócenia i uzdrowienia.

Módlmy się o to, aby jak najwięcej ludzi poznało miłosierną miłość Boga, aby przestali ukrywać przed Bogiem swoje grzechów, ale otworzyli się na Jego miłosierdzie, przyjęli Jego przebaczenie oraz łaskę uzdrowienia.

środa, 4 lipca 2018

„Złe duchy prosiły Go: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!» Rzekł do nich: «Idźcie!» Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. „ Mt8,31-32

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje moment, kiedy Jezus poświęcił trzodę świń, aby ukazać niszczycielską moc złych duchów.

Jednak później Jezus poświęcił własne życie, aby ukazać nie tylko brzydotę i okrucieństwo zła, ale przede wszystkim potęgę i piękno Miłości Boga.

sobota, 30 czerwca 2018

„Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.” (Mt 8,16-17)

Niektórzy ludzie są przekonani, że Stwórca Świata jest obojętny na choroby i inne cierpienia ludzi, inni, że jest bezsilny wobec cierpień ludzkich, jeszcze inni myślą, że to Bóg zsyła na człowieka różnorodne cierpienia, jako karę za grzechy.

Jezus natomiast ukazał nam swoim życiem, że Bóg nie jest ani obojętny, ani bezbronny wobec cierpień ludzkich. Ukazał także, że Bóg nie zsyła na człowieka, żadnego cierpienia, ale wprost przeciwnie nieustannie walczy z cierpieniem.

Módlmy się, aby jak najwięcej ludzi zaufało Bogu, przejęło Jego zbawcze działanie i zostało wyzwolonych przez Boga ze wszelkich cierpień.

czwartek, 28 czerwca 2018

„Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Mt 7,21

Jezus ukazał nam swoim życiem, że kochać Boga oznacza ofiarować Bogu siebie samego.

Człowiek ofiarowuje siebie Bogu nie poprzez wypowiadanie jakichś szczególnych słów, ale poprzez realizację w swoim życiu woli Boga. Jeżeli, podobnie jak sam Jezus, będziemy ofiarowywali siebie Bogu poprzez spełnianie Jego woli, nasza miłość do Boga będzie wzrastać, nasze zjednoczenie z Bogiem, będzie się pogłębiać.

Módlmy się o to, abyśmy, poprzez życie zgodne z nauką Jezusa, które w pełni ukazuje nam wolę Boga, ofiarowywali siebie samych Bogu i w ten sposób przybliżali się do pełnej jedności, do doskonałej miłości.