Osiemnasta niedziela zwykła

Najprawdopodobniej bardzo wielu ludzi, podobnie jak bogacz z przypowieści Jezusa, pokłada swoje nadzieje w bogactwie. Pokładanie nadziei w bogactwie oznacza, że człowiek jest przekonany, że jeżeli tylko będzie miał dużo pieniędzy, to będzie mógł spełnić swoje pragnienia, będzie mógł żyć spokojnie, bezpiecznie i wygodnie. Czyli jednym słowem będzie mógł żyć szczęśliwie.

Człowiek, który uważa posiadanie pieniędzy za warunek osiągnięcia szczęścia, poświęca wszystkie swoje siły i cały swój czas na zdobycie pieniędzy. Niejednokrotnie w tym celu poświęca wiele ważnych rzeczy takich jak życie duchowe, rodzina, przyjaźń, zdrowie. Niektórzy ludzie dla zdobycia pieniędzy konkurują lub nawet walczą z innymi ludźmi, a niejednokrotnie oszukują i zdradzają nie tylko obcych sobie ludzi, ale także swoich przyjaciół. Niejednokrotnie łamią prawo, a nawet przykazania Boże.

Czy rzeczywiście w ten sposób człowiek może zdobyć szczęście?

Poświęcanie dla zdobycia pieniędzy tego, co jest ważne w życiu człowieka, wcale nie gwarantuje sukcesu. A nawet, jeżeli to poświęcenie oraz wysiłek zaowocuje zdobyciem upragnionych pieniędzy, to odzyskanie utraconych rzeczy może być całkowicie niemożliwe.

Nawet gdyby człowiek zdołał zdobyć wielki majątek bez utraty zdrowia, rodziny, przyjaciół lub innych wartościowych rzeczy, to z całą pewnością kiedyś utraci swoje życie. A kiedy umrze zostanie mu odebrany cały majątek, w którym pokładał swoje nadzieje i w tym sensie cały jego życiowy wysiłek zostanie zmarnowany.

Kiedy ktoś, zauważy, że pokłada swoje nadzieje w pieniądzach, lub jest kuszony do tego, aby to uczynić, powinien przypomnieć sobie, że człowiek został stworzony do tego, aby żyć w miłości i dlatego nawet, gdyby osiągnął całe bogactwo świata i żył bardzo długo, ale w życiu tym nie byłoby miłości, to z całą pewnością człowiek ten nie będzie szczęśliwy.

Oczywiście za pomocą pieniędzy człowiek może spełnić różnorodne swoje pragnienia, może doświadczyć różnorodnych przyjemności lub radości. Jednak za pieniądze człowiek nie jest w stanie kupić miłości. Dlatego też pieniądze, nie są w stanie dać człowiekowi szczęścia.

Co więcej, duży majątek, może uniemożliwić człowiekowi osiągnięcie szczęścia, ponieważ zgodnie z tym, co ukazuje Jezus w przypowieści o głupim bogaczu, człowiek, który posiada dużo pieniędzy jest mocno kuszony do tego, aby zdobywać za pomocą tych pieniędzy jak najwięcej przyjemności. Człowiek, który ulegnie tej pokusie staje się egoistą, a niejednokrotnie także niewolnikiem swoich żądz, i z tego powodu nie jest w stanie ani dawać miłości a nie jej przyjmować.

Fakt, że pieniądze nie są w stanie dać człowiekowi szczęścia, jak również fakt, że mogą stać się przeszkodą do osiągnięcia szczęścia, wcale nie oznacza tego, że posiadanie majątku jest czymś złym. Z całą pewnością pieniądze są potrzebne do życia. A nawet mogą pomóc człowiekowi w osiągnięciu szczęścia

W dzisiejszej Ewangelii Jezus naucza, że najważniejszą sprawą w życiu człowieka jest stanie się bogatym przed Bogiem. Bycie bogatym przed Bogiem oznacza związanie się z Bogiem więzią miłości. Ta więź miłości jest mocniejsza niż śmierć, przeżywa śmierć i trwa na wieki. Tylko człowiek, który złączył się z Bogiem więzami miłości jest w stanie żyć w miłości przez całą wieczność. Dlatego właśnie, ta więź miłości jest absolutnym warunkiem szczęścia człowieka.

Poza tym człowiek, który złączy się z Bogiem więzami miłości zostaje wyzwolony z przeróżnych lęków oraz niepokojów i w każdych warunkach może wieść życie przepełnione miłością, radością i pokojem, czyli może doświadczać szczęścia, które jest możliwe tutaj na ziemi.

Ponieważ człowiek łączy się więzami miłości z Bogiem poprzez życie w miłości, czyli poprzez czynienie dobra dla drugiego człowieka, używanie wszelkich dostępnych środków w celu rozwijania w sobie miłości, jest najmądrzejszym sposobem używania tych środków. Środkami tymi, może być siła fizyczna, różnorodne zdolności, wiedza, czas, pozycja społeczna, i oczywiście także posiadane dobra materialne.

Dlatego też, jeżeli człowiek używa swojego majątku, nie w celu zaspokojenia swoich egoistycznych pragnień, ale dla dobra innym ludzi, człowiek ten wzrasta w miłości i nawet, jeżeli nie jest tego świadomy buduje więź miłości, która łączy go z Bogiem. Tylko poprzez taki sposób używania majątku, człowiek bogaty będzie w stanie uniknąć wszelkich niebezpieczeństw oraz pokus, jakie związane są z posiadaniem majątku i będzie kroczył w kierunku wiecznego szczęścia.

Módlmy się o to, abyśmy byli w stanie używać wszelkich sił, jakie otrzymaliśmy od Boga w celu czynienia dobra, tak abyśmy pomagając innym ludziom stawali się bogaci przed Bogiem i mieli coraz większy udział w miłości i życiu Boga.