Piąta Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza Ewangelia poucza nas o nowym przykazaniu. Jest to przykazanie miłości, które dał nam Jezus. Jednak, kiedy przyjrzymy się naszym własnym pragnieniom oraz pragnieniom innych ludzi, łatwo stwierdzimy, że każdy człowiek, nie tylko młodzież, ale także dziecko oraz starsza osoba pragnie i poszukuje miłości. Dlatego też możemy powiedzieć, że nikomu nie trzeba nakazywać miłości. To przykazanie jest jakby już wpisane w naturę człowieka.

Dlaczego Jezus mówi, że to przykazanie miłości jest „nowym przykazaniem”?

W przykazaniu, które dał Jezus, nowym elementem nie jest “kochajcie się wzajemnie” ale, “tak jak Ja was umiłowałem”.

Pomimo tego, że człowiek pragnie miłości, tak naprawdę nie wie, czym jest ta miłość. Są ludzie, którzy do pewnego stopnia poznają miłość w swojej rodzinie, ale znaczna większość ludzi uczy się miłości z powieści, czasopism, filmów, piosenek. Jednak, kiedy próbują wcielić tą naukę w życie przekonują się boleśnie, że w rzeczywistości nie jest to miłość, którą pragną w sercu.

Jezus nie tylko nauczał tego, czym jest miłość, ale sam kierował się w swoim życiu miłością. Dlatego też, aby poznać, czym jest prawdziwa miłość, musimy poznać Jezusa.

Miłość, którą ukazał Jezus jest wielką Tajemnicą. Dlatego nie można jej opisać nawet bardzo obszerne dzieło naukowe. Jednak na podstawie życie Jezusa z łatwością możemy dostrzec kilka cech charakterystycznych prawdziwej miłości.

Życie Jezusa cechowało się przede wszystkim tym, że Jezusa na różne sposoby pomagał ludziom, czynił dobro, które ludzie najbardziej potrzebowali. Po prostu służył człowiekowi. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że kochać drugą osobę oznacza czynić dobro dla drugiego człowieka, oznacza służyć drugiemu człowiekowi.

Jezus czynił dobro nie tylko wtedy, kiedy ludzie Mu dziękowali lub chwalili Go za to, ale także wtedy, kiedy ludzie Go krytykowali i prześladowali. Czynił dobro nie tylko dla tych, którzy byli dobrzy dla Niego, ale także dla tych, którzy usiłowali Go skrzywdzić, a nawet dla tych, którzy przybili Go do krzyża. W ten sposób Jezus ukazał, że prawdziwa miłość jest bezinteresowna i bezwarunkowa. Miłość nie liczy zysków i strat, ale jest hojna dla każdego, zarówno dla tego, który docenia i szanuje ten dar miłości, oraz dla tego, kto jest niewdzięczny za ten dar lub całkowicie go marnuje.

Swoją krzyżową śmiercią Jezus ukazał także, że kochający człowiek poświęca dla osoby kochanej nie tylko swój czas, energię, zdolności, ale także swoje życia. Z tego powodu możemy powiedzieć, że miłość jest ofiarowaniem siebie samego drugiemu człowiekowi, jest uczynieniem ze swojego życia daru dla tej osoby.

Z całą pewnością Jezus cierpiał i zmarł na krzyżu, dlatego, że był do końca wierny miłości do człowieka. Jednak życie Jezusa nie skończyło się na krzyżu. Jezus zmartwychwstał i już nigdy więcej nie zazna śmierci. W ten sposób Jezus ukazał nam, że prawdziwa miłość, pomimo tego, że mogą towarzyszyć jej cierpienia, a nawet śmierć, w rzeczywistości jest mocniejsza niż wszelkie cierpienia oraz śmierć. Miłość prowadzi do życia wiecznego.

Dając nowe przykazanie miłości Jezus wzywa do tego, aby taka miłość była wzajemna.

Jeżeli miłość jest wzajemna to łączy te osoby więzią mocniejszą niż śmierć i ostatecznie prowadzi do jedności kochających się wzajemnie osób. Ta jedność jest stanem doskonałym miłości, jednocześnie jest pełnią szczęścia człowieka, jest celem ludzkiego życia.

Bóg kocha każdego człowieka taką miłością, jaką objawił nam Jezus oraz pragnie miłości każdego człowieka. Ponieważ Bóg nie tylko kocha, ale jest Miłością, każda prawdziwa miłość jest darem Boga. Człowiek, który przyjął ten dar i żyje w miłości, odpowiada na pragnienie Boga.

Z tego powodu nawet wtedy, kiedy drugi człowiek nie odwzajemnia naszej miłości swoją miłością, nasza miłość nie jest bezsensowna, ponieważ jest naszą odpowiedzią na miłość Boga i prowadzi nas do jedności z Bogiem, oraz z tymi wszystkimi, którzy przez miłość zjednoczą się z Bogiem.

Módlmy się o to, aby coraz więcej ludzi otworzyło swoje serca na największy dar Boga, jakim jest miłość.

Módlmy się także o to, aby ludzie, którzy ten dar przyjęli, dzielili się nim z innymi ludźmi i w ten sposób kroczyli ku doskonałej jedności z Bogiem oraz wszystkimi ludźmi, którzy przyjmą Boży dar życia wiecznego.