Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Faryzeusze byli zgorszeni faktem, że Jezus biesiadował razem z celnikami oraz innymi grzesznikami. Uważali, że takie towarzystwo jest nieodpowiednie dla człowieka, który głosi Słowo Boże.

Przypowieść o „marnotrawnym synu”, jest odpowiedzią Jezusa na ten zarzut Faryzeuszy. W tej przypowieści Jezus opisuje zarówno życie grzeszników, z którymi ucztował, jak i Faryzeuszy, którzy krytykowali te biesiady.

W prawdzie grzesznicy, podobnie jak młodszy syn w przypowieści, odeszli od Boga i zmarnowali wiele z Jego darów, to jednak potrafili uznać swój błąd, przyjąć przebaczenie i teraz mają udział w radości Boga Ojca.

Natomiast Faryzeusze, podobnie jak starszy syn, starali się przestrzegać przykazań i służyć Bogu, jednak czynili to jedynie w celu uzyskania jakichś korzyści. Faryzeusze bardziej ufali swoim uczynkom, niż miłosierdziu Boga. Z tego powodu, pomimo tego, że wydawało się, że byli blisko Boga, w rzeczywistości nie znali Jego miłości, nie byli w stanie pojąć Jego miłosierdzia. W konsekwencji tego nie mieli udziału w radości Boga, a jedynie stali obok, przepełnieni złością i zawiścią.

Poprzez tą przypowieść Jezus poucza Faryzeuszy, że te uczty, które oni krytykują ukazują ogrom miłosierdzia Bożego wobec grzeszników, jak również radość Boga z ich nawrócenia. Jednocześnie Jezus ukazuje wielki problem samych Faryzeuszy. Nie czyni tego w tym celu, aby ich skrytykować, ale w tym celu, aby oni uznali ten problem, zwrócili się do Boga o przebaczenie, aby także oni mieli udział w radości Boga Ojca.

Poprzez tą przypowieść Jezus poucza nas wszystkich, że nieposłuszeństwo wobec Boga, zawsze prowadzi do zguby człowieka, natomiast o tym, jakie owoce wyda nasze posłuszeństwo, decydują nasze motywacje.

Posłuszeństwo, którego pragnie od nas Bóg jest sposobem pogłębiania naszej więzi z Bogiem, jest sposobem uczestniczenia w Jego życiu i Jego miłości. Jeśli ta więź, jak również to uczestnictwo w życiu i miłości Boga nie ma dla człowieka znaczenia, a jest on posłuszny Bogu tylko w tym celu, aby uzyskać od Niego jakąś nagrodę, to jego posłuszeństwo prowadzi do obłudy i pychy, jak również zamyka serce tego człowieka na miłość Boga.

Módlmy się o to, aby coraz więcej ludzi dostrzegało w swoim życiu znaki miłości Boga, a poznawszy wspaniałości i ogrom tej miłości przyjęło ją i odpowiedziało na tą miłość swoją miłością.