sobota, 30 czerwca 2018

„Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.” (Mt 8,16-17)

Niektórzy ludzie są przekonani, że Stwórca Świata jest obojętny na choroby i inne cierpienia ludzi, inni, że jest bezsilny wobec cierpień ludzkich, jeszcze inni myślą, że to Bóg zsyła na człowieka różnorodne cierpienia, jako karę za grzechy.

Jezus natomiast ukazał nam swoim życiem, że Bóg nie jest ani obojętny, ani bezbronny wobec cierpień ludzkich. Ukazał także, że Bóg nie zsyła na człowieka, żadnego cierpienia, ale wprost przeciwnie nieustannie walczy z cierpieniem.

Módlmy się, aby jak najwięcej ludzi zaufało Bogu, przejęło Jego zbawcze działanie i zostało wyzwolonych przez Boga ze wszelkich cierpień.