czwartek, 28 czerwca 2018

„Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Mt 7,21

Jezus ukazał nam swoim życiem, że kochać Boga oznacza ofiarować Bogu siebie samego.

Człowiek ofiarowuje siebie Bogu nie poprzez wypowiadanie jakichś szczególnych słów, ale poprzez realizację w swoim życiu woli Boga. Jeżeli, podobnie jak sam Jezus, będziemy ofiarowywali siebie Bogu poprzez spełnianie Jego woli, nasza miłość do Boga będzie wzrastać, nasze zjednoczenie z Bogiem, będzie się pogłębiać.

Módlmy się o to, abyśmy, poprzez życie zgodne z nauką Jezusa, które w pełni ukazuje nam wolę Boga, ofiarowywali siebie samych Bogu i w ten sposób przybliżali się do pełnej jedności, do doskonałej miłości.