wtorek, 26 czerwca 2018

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.” Mt7,12

Z całą pewnością nieczynienie zła dla innej osoby jest czymś dobrym. Jednak w tym celu nie potrzebujemy miłości. Nawet wtedy, kiedy ktoś jest dla nas kimś całkowicie obojętnym, nie będziemy go krzywdzili, jeśli na przykład będziemy przekonani, że jak długo nie będziemy wyrządzali krzywdy drugiemu człowiekowi, tak długo nikt nie będzie nas krzywdził.

Jednak według nauki Jezusa niewyrządzanie krzywdy drugiemu człowiekowi jest niewystarczające do tego, aby nasze życie było naprawdę chrześcijańskie. W tym celu potrzebujemy czynić dobro dla drugiego człowieka, co więcej potrzebujemy czynić to całkowicie bezinteresownie.

Módlmy się o to, aby Bóg pogłębił naszą miłość, abyśmy podobnie jak Jezus Chrystus mogli czynić dobro nie tylko dla tych, którzy są dobrzy dla nas, ale także dla tych, którzy nie są w stanie odwdzięczyć się za nasze dobro, a także dla tych, którzy wyrządzają nam krzywdę, którzy za nasze dobro odpłacają złem.