sobota, 23 czerwca 2018

„Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? „ Mt 6, 30

Jezus był przepełniony miłością i żył miłością, ponieważ w każdym stworzeniu, w każdym wydarzeniu dostrzegał znaki miłości Boga. Miłość Boga była fundamentalnym doświadczeniem Jego życia.

Módlmy się o łaskę dostrzegania miłości Boga w każdym stworzeniu i w każdym naszym doświadczeniu. Módlmy się o to, abyśmy otworzyli nasze serca, przyjęli miłość Boga i podobnie jak Jezus Chrystus, byli wierni tej miłości w każdej sytuacji.