Środa XI Tydzień zwykły

Czasami ludzie oczekują od nas czegoś niewłaściwego, czegoś, co jest niedobre dla nich samych, co jest niedobre nas lub też dla innych ludzi. Jeżeli będziemy chcieli ucieszyć tych ludzi lub uzyskać ich uznanie, będziemy musieli czynić zło.

Bóg niejednokrotnie pragnie czegoś innego, niż pragną ludzie, ale w przeciwieństwie do człowieka Bóg zawsze pragnie dobra. Jeżeli będziemy spełniać Jego wolę, to nie będziemy akceptowani przez wszystkich ludzi, ale będziemy czynili dobro, zarówno dla nas samych jak i dla wszystkich innych ludzi.