czwartek, 21 czerwca 2018

Kiedy modlimy się słowami modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus, prosimy Naszego Ojca o to, co jest nam najbardziej potrzebne. Jednocześnie prosimy o to, co Bóg już nam daje.

Módlmy się o to, abyśmy poprzez modlitwę słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus, otwierali nasze serca na dary, które Bóg już nam daje, abyśmy je przyjęli, a poprzez bycie wiernymi tym darom wzrastali, jako dzieci naszego Ojca, który jest w niebie.